Tutkiva journalismi

Lehdistöstä puhutaan monesti niin sanottuna neljäntenä valtiomahtina tai vallan vahtikoirana, joka valvoo vallan kolmijako-opin mukaisten lainsäädäntövallan, tuomiovallan ja toimeenpanovallan toimia ja kirjoittaa niiden väärinkäytöksistä. Lehdistönvapautta pidetäänkin demokratiassa perusoikeutena. Lehdissä, televisiossa, radiossa, internetissä ja kirjoissa julkaistua uutisointia kutsutaan myös journalismiksi. Journalismia harjoittavien toimittajien tehtävänä on esittää heidän keräämäänsä ja varmentamaansa eriteltyä tietoa joukkoviestimien avulla. Perusteellista ja kriittistä toimitustyötä taas kutsutaan tutkivaksi journalismiksi. Mitä tutkiva journalismi on Perinteinen uutisjournalismi on tiedonvälittämistä ja neutraalia uutisointia muiden tuottamien tietojen ja materiaalien perusteella. Tieto voi olla yhteiskunnallisesti merkittävää tai osin viihteellistä, ja se voi pohjautua esimerkiksi valtion, poliisin tai muiden viranomaisten tiedotteisiin. Tutkivassa journalismissa sen...

Lue lisää ›