Tutkiva journalismi

Lehdistöstä puhutaan monesti niin sanottuna neljäntenä valtiomahtina tai vallan vahtikoirana, joka valvoo vallan kolmijako-opin mukaisten lainsäädäntövallan, tuomiovallan ja toimeenpanovallan toimia ja kirjoittaa niiden väärinkäytöksistä. Lehdistönvapautta pidetäänkin demokratiassa perusoikeutena. Lehdissä, televisiossa, radiossa, internetissä ja kirjoissa julkaistua uutisointia kutsutaan myös journalismiksi. Journalismia harjoittavien toimittajien tehtävänä on esittää heidän keräämäänsä ja varmentamaansa eriteltyä tietoa joukkoviestimien avulla. Perusteellista ja kriittistä toimitustyötä taas kutsutaan tutkivaksi journalismiksi. Mitä tutkiva journalismi on Perinteinen uutisjournalismi on tiedonvälittämistä ja neutraalia uutisointia muiden tuottamien tietojen ja materiaalien perusteella. Tieto voi olla yhteiskunnallisesti merkittävää tai osin viihteellistä, ja se voi pohjautua esimerkiksi valtion, poliisin tai muiden viranomaisten tiedotteisiin. Tutkivassa journalismissa sen...

Lue lisää ›

Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat on Suomen ja koko Pohjoismaiden laajalevikkisin tilattava sanomalehti. Se kuuluu Sanoma-konserniin kuuluvan Sanoma Media Finlandin omistukseen. Lehden vastaavana päätoimittaja on toiminut 15.9.2013 alkaen Kaius Niemi. Helsingin Sanomien painettujen lehtien levikki on yli 250 000 ja sillä on päivittäin keskimäärin yli 600 000 lukijaa. Helsingin Sanomat on julkaistu vuodesta 2013 lähtien aiempaa pienemmässä tabloidikoossa. Lehden liitteenä ilmestyy perjantaisin Helsingin Sanomien Nyt-liite ja kuukausittain oma Kuukausiliite. Kuukausiliikkeellä on keskimäärin lähes 900 000 lukijaa, joten se tavoittaa varsinaista lehteä enemmän lukijoita. [caption id="attachment_31" align="aligncenter" width="800"] Helsingin Sanomat[/caption] Historia Vuonna 1989 nuorsuomalaisten äänenkannattajaksi perustettua Päivälehteä olivat perustamassa Eero Erkko, Juhani Aho ja Arvid Järnefelt....

Lue lisää ›

Sanomalehti Suomessa

Sanomalehti on ollut merkittävä joukkoviestintäväline yhteiskunnassa jo satojen vuosien ajan. Joukkoviestinten historia ulottuu tietenkin jo viidakkorumpuihin, savumerkkeihin ja vainovalkeisiin. Esimerkiksi Suomessa ensimmäinen järjestelmällinen joukkoviestintäväline olivat kirkoissa toimitettavat jumalanpalvelukset, joiden yhteydessä luettiin maallisia kuulutuksia. Kirkon kuulutukset vähentyivät 1800-luvun lopulla lehdistön ja lukutaidon yleistyessä, mutta kaikki julkiset asiat kuulutettiin silti Suomessa vielä vuoteen 1925 saakka kirkossa. Saksassa aloitti jo vuonna 1609 ensimmäinen säännöllisesti ajankohtaisista aiheista kirjoittanut sanomalehti. Suomessa alkoi ilmestyä vuonna 1771 turkulaisen Aurora-seuran ruotsinkielinen lehti Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo ja vuoden 1776 ajan julkaistiin ensimmäistä suomenkielistä sanomalehteä nimeltään Suomenkieliset Tieto-Sanomat. Vanhin Suomessa edelleen ilmestyvä suomenkielinen sanomalehti on Keskisuomalainen...

Lue lisää ›