Erilaiset mediat

Media on sana, joka kuvaa erilaisia viestintään käytettäviä tapoja. Yritys voi esimerkiksi mainostaa itseään erilaisten medioiden avulla. Tai jokin asia voidaan saada yleisön tietoon tuomalla asia esille juuri oikeanlaisen median kautta. Mediat voidaan jakaa karkeasti neljään eri luokkaan, joita käsittelemme tässä artikkelissa. Nämä neljä luokkaa ovat tulostettu, lähetettävä, Internet- sekä ulkomainonta.

Tulostettu, fyysinen media sekä ulkomainonta

Tulostettu media on yksi yleisimmin käytetyistä median muodoista. Esimerkiksi sanomalehti ja muut lehdet kuuluvat tähän kategoriaan. Esimerkiksi sanomalehti voi tavoittaa hyvinkin laajan kohderyhmän ja näin haluttu viesti saadaan toimitettua tälle ryhmälle kerralla. Tietyllä alueella toimiva yritys saa siis mainostettua juuri omalla alueellaan asuville ihmisille ja näin mainoksesta on hyötyä. Ulkomainonta käsittää kaiken sen median, jonka henkilö voi nähdä kotinsa ulkopuolella. Tällaisia mainontatapoja ovat kyltit, mainostaulut ja julisteet. Eritoten kaupungeilla näkee paljon erikokoisia valomainoksia ja banderolleja. Kaupungeissa kulkee paljon ihmisiä ja tällaisille mainoksille on paljon näkijöitä sekä ulkona että sisällä, kuten kauppakeskuksissa. Mainos, jonka ohi ihminen kulkee toistuvasti, jää mieleen. Mieleenpainunut mainos on aina onnistunut.

Lähetettävät mediat ja Internet

Internet. Tuo jokaisen mukana kulkeva mediamuoto. Jokainen on varmasti nähnyt Internetin {maailmassa monenlaisia mainoksia. Nämä mainokset on yleensä kohdistettu niin, että ne näkyvät juuri halutulle kohdeyleisölle heidän aiemman nettikäyttäytymisensä perusteella. Tällaiset algoritmit ovat monimutkaisia, mutta Internet-mainonta toimii nykyään niin, että tietynlaiset mainokset näkyvät juuri oikeille henkilöille.

Internet-mainonta

Otetaan esimerkiksi eläintarvikeliike. Liike haluaa mainostaa tuotteitaan, mutta mainoksia ei ole mitään järkeä näyttää sellaisille henkilöille, joilla ei ole eläimiä. Nettimainonta toimiikin niin, että esimerkiksi eläintarvikemainokset näytetään henkilöille, jotka ovat esimerkiksi hakeneet eläimiin liittyviä asioita käyttämällä netin hakukonetta tai jotka kuuluvat sosiaalisissa medioissa erilaisiin eläinryhmiin. Myös eläintarvikeliikkeen sivulla käyminen noteerataan ja mainos näytetään sellaisille henkilöille, jotka ovat käyneet eläintarvikeliikkeiden sivuilla. Mainos voidaan siis kohdistaa juuri niille henkilöille, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneet juuri eläimistä ja niiden tarvikkeista. Internet on tässä mielessä hyvin tehokas mainostuskeino, sillä sen kautta mainokset tavoittavat yleisönsä tehokkaasti.Lähetettävä media voi käsittää esimerkiksi television ja radion. Tässäkin mediamuodossa on otettava huomioon, milloin oma kohderyhmä on tavoitettavissa, eli siis TV:n tai radion äärellä. Esimerkkinä voidaan ottaa lapset ja kotiäidit, jotka ovat television äärellä todennäköisimmin aamulla tai aamupäivästä. Tästä syystä lapsille kohdistetut mainokset on sijoitettu juuri tähän vuorokauden aikaan. Lapsille tarkoitettuja mainoksia on turha näyttää yöllä. Television avulla voidaan harjoittaa viestintää monella tavalla. Yritykset mainostavat palvelujaan ja tuotteitaan television kautta, sillä sen avulla voidaan tavoittaa hyvin suuri yleisö. Toisaalta tiettyjen aatteiden kannattajat saavat äänensä kuuluviin oman tv-ohjelman kautta tai lähtemällä sellaiseen vieraaksi.

Miten media valitaan

Sopivaa mediaa valittaessa otetaan huomioon sen asian eri ominaisuudet, joka halutaan saattaa tietyn yleisön tietoon. Oli kyseessä sitten jonkin tuotteen tai palvelun mainostaminen tai oman ajatusmaailman jakaminen. Omaa yhden henkilön pientä toiminimeä ei välttämättä kannata mainostaa valtakunnallisella tv-kanavalla, ellei resurssit sitten riitä satojen ihmisten palveluun. Media valitaan yksilöllisesti itselle sopivaksi.

Miten media valitaan

Kun mietit itsellesi sopivaa mediamuotoa, mieti, miten laajaa yleisöä haluat tavoitella. Minkäikäisiä ihmisiä kohderyhmääsi sopisi parhaiten? Seniorijumpparyhmää ei ehkä kannata mainostaa parikymppisille himourheilijoille, vaan tässä tapauksessa mediaksi kannattaa valita sellainen kanava, joka tavoittaa juuri tavoittelemasi henkilöt. Sanomalehti voi olla tässä tapauksessa paras valinta. Nuoria taas saattaa sosiaalinen media puhuttaa eniten, sillä nuoret selaavat erilaisia some-kanavia päivittäin.