Journalismi Suomessa

Journalismi on yksi maailman tärkeimmistä asioista. Se on viestintäväline normaaleille kansalaisille, siitä mitä omassa maassa tai maailmassa tapahtuu. Ilman journalismia kukaan ei tietäisi mitään, mitä maailmassa tapahtuu ja kaikki eläisivät oman elämänsä kuplassa. Ei olisi mitään tietoa mitä aidan toisella puolella tapahtuu. Tämän takia se onkin yksi tärkeimmistä sioista maailmassa, hyvässä ja pahassa. Journalismi uutisoi kaikista tämän hetkisistä tapahtumista, jotta normaalit kansalaiset pääsisivät myös tietoon maailman tilanteesta. Suomessa journalismi onkin todella hyvällä pohjalla, nimittäin Suomessa voi vapaasti uutisoida kaikesta, ilman kaunisteluja. Tämä onkin yksi maailman harvinaisista oikeuksista, nimittäin useassa paikassa maailmassa journalismi on hyvinkin rajattua. Tällaisissa paikoissa journalismi harvoin kertoo totuutta ja monista aiheista on jopa kiellettyä kirjoittaa.

Journalismi itsessään tarkoittaa tiedon keräämistä, varmentamista ja kirjoittamista niin, että se voidaan julkaista joukkoviestintäkanavissa. Usein se tapahtuukin juuri uutisten muodossa, joko kirjoitettuna tai puhuttuna. Usein kohteina ovatkin tärkeät asiat, kuten yhteiskunta, ajankohtaiset tapahtumat ja mielenkiintoiset asiat tai ihmiset. Journalismia toteuttavat taas journalistit ja erilaiset toimittajat, jotka keräävät uutisia eri kanavoille. Usein nämä kanavat ovatkin sanomalehtiä, television uutisia, radiolähetyksiä, internet kirjoituksia tai jopa kirjoja, riippuen kyseisen aiheen suuruudesta ja aiheesta. Alalajeja journalismilla taas on kuvajournalismi, tutkiva journalismi, tiedejournalismi, talousjournalismi, viihdejournalismi ja kulttuurijournalismi. Näille kaikille journalismintyypeille on osittain samat ja eri viestintäkanavat, joista artikkeli taas tulee muille tietoon.

Lehdistöjournalismi on maailman suurin journalismin muoto

Lehdistö

Lehdistöä on alettu pitämään neljäntenä mahtina valtioille jo 1700-luvulla, kun journalismille kehitettiin vallan komijako-oppi ja sen mukaan lainsäädäntövalta. Toimeenpano valta pitää kuitenkin muistaa pitää erillään tuomiovallasta ja näiden kahden osion tuleekin vahtia toisiaan, jottei kumpikaan pääse liian suureksi. Neljäntenä valtiomahtina ruvettiin pitämään lehdistö, kun se rupesi vahtimaan kaikkia kolmea valtionmahtia ja kirjoittamaan niiden väärinkäytöksistä. Lehdistön tehtävänä onkin saada epäoikeudenmukaisuudet tutkittua ja kaikkien tietoon. Tästä syystä lehdistö on edelleenkin yksi maailman voimakkaimmista aseista, nimittäin sillä on valta paljastaa jokaisen päämiehen ja valtion likaisimmatkin salaisuudet koko maailman tietoon.

Lehdistönvapaus onkin kaikissa demokraattisissa valtioissa perusoikeus, joka tarkoittaa sitä, että lehdistöllä on vapaus kirjoittaa ihan mistä tahansa. Toimittajat ovatkin yksiä lehdistön- ja sananvapauden puolustajia ja niillä on tärkeä osa paljastaa väärinkäytökset. Suomessa toimii toimittajien ja julkaisijoiden oma vapaaehtoinen itsesäätelyelin, Julkisen sanan neuvosto. Kyseinen järjestö onkin julkaissut ohjeet journalismiin ja järjestö myös valvoo niiden noudattamista. Suomi on kuitenkin valitettavasti vain harvoja maita, joissa tämä ihailtu sananvapaus lehdistössä toteutuu. Suurimmassa osassa maista lehdistönvapaus on hyvinkin rajattua ja rajojen ulkopuolella kirjoittajat toimittajat usein vangitaan. Nykypäivänä on edelleenkin yleinen ilmiö, että sananvapautta puolustavat toimittajat katoavat kokonaan.

Suomessa toimittajan työ onkin erittäin vapaata, nimittäin siihen ei edes tarvita tietyntyyppistä koulutusta tai koulutusta ollenkaan. Usein vanhemmat toimittajat ovatkin pätevöityneet työhönsä pelkästään oman elämänkokemuksen ansioista. Toimittajaksi ei siis Suomessa oikeastaan tarvitakaan muuta kuin elämänkatsomusta ja hyviä kirjoitustaitoja. Usein kuitenkin Suomessa toimivat toimittajat ovat saaneet viestinnän, tuottajan tai muun vastaavan koulutuksen, joka ei kuitenkaan ole välttämätön työn saamiseksi. Koulutus kuitenkin lisää huomattavasti työmahdollisuuksia ja usein toimittajia palkkaavat yritykset suosivat viestinnän koulutuksen saaneita hakijoita. Tämä kuitenkin pätee usein uusiin toimittajiin, nimittäin toimittajan työ kulkee nimellä. Toimittajat saavat kerrytettyä nimeään työkokemuksella, jolloin toimittajan nimestä tulee tunnetumpi. Tämä taas auttaa parempien työpaikkojen saamisessa. Toimittajaksi voi kuitenkin opiskella joko yliopistossa viestintää tai ammattikorkeakoulussa medianomiksi.