Mitä kirjoitustaitoja toimittaja tarvitsee?

Toimittajan työ onkin yksi mielenkiintoisemmista töistä maailmalla ja sen suosio koulutuksessa kasvaa jatkuvasti. Yhä enemmän nuoria hakeutuu opiskelemaan toimittajaksi, joka onkin todella hyvä asia. Maailma nimittäin tarvitseekin jatkuvasti uusia toimittajia, uusilla mielipiteillä ja katsomuksillaan. Toimittaja pääseekin näkemään työssään paljon erilaisia asioita ja riippuen toimittajan tyylistä, jopa maailmaa.

Toimittajan yö on pääsääntöisesti kirjoittaa jatkuvasti maailmalla tapahtuvista ajankohtaisista asioista ja uutisista. Toimittajan onkin elettävä tarkkaavaisena, jotta hän löytäisi jatkuvasti uusia asioita kirjoittaa artikkeli. Ala on kuitenkin hyvin vaativa ja vaatiikin todella hyvää mielenhallintaa. Kilpailu on nimittäin toimittajan alalla erittäin suurta ja kilpailua käydään käytännössä jokaisen kanssa. Kilpailijalehden kanssa kilpaillaan siitä, että kumpi kerkeää kirjoittaa uutisista ensin ja työkavereiden kanssa kilpaillaan siitä, että kuka löytää jutun ensin tai kuka kirjoittaa parhaat artikkelit. Tämän takia hyvä toimittaja tarvitseekin muutamia taitoja, jotka omaamalla toimittajan urasta saa menestyvämmän.

Tässä on muutama vinkki menestyneeksi toimittajaksi tulemiseen

Menestyneen toimittajan kirjoitustaidot ovatkin suuri kysymysmerkki monelle. Toimittajia on nimittäin maapallo pullollaan. Erottuakseen joukosta, täytyy osata kirjoittaa myös tavalla, joka erottuu. Toimittajan työssä suurin etu onkin hyvä kirjoitustaito. Toimittajan tulee pystyä kirjoittamaan nopeasti ja oikeaoppisesti tiukallakin aikataululla. Toimittajan työ tarvitsee myöskin paljon mielikuvitusta ja ajatuksia, nimittäin toimittajan pitäisi käytännössä pystyä kirjoittamaan mistä tahansa ja kertomaan usein myös oma mielipiteensä asiasta. Tietenkin riippuen siitä, että minkälainen toimitus on kyseessä. Uutistoimituksiin toimittajan ei tarvitse kertoa omaa mielipidettään kovinkaan usein. Mielipide ja kantaa ottaviin kirjoituksiin toisin taas täytyy. Usein myös artikkelit kirjoitetaan joltain tietyltä kannalta, jolloin myös toimittajan oma mielipide tulee tekstissä esille. Mielikuvitusta tarvitaan myös siinä, että koskaan ei tiedä mikä aihe tulee esille, joten toimittajan on osattava kirjoittaa sujuvasti myös aiheista, jotka ovat hänelle uusia.

Toinen tärkeä ominaisuus toimittajissa on valitus- ja spontaanisuus

Toinen tärkeä ominaisuus toimittajissa on valmius ja spontaanisuus. Hyvien toimittajien on nimittäin oltava periaatteessa jatkuvasti valmiita. Koskaan ei tiedä mitä maailmalla milläkin hetkellä tapahtuu, joten on tärkeää olla jatkuvasti valmis hyppäämään uuteen aiheeseen, jopa kesken illallisen. Työ vaatii myös spontaani suutta, nimittäin hyvän artikkelin kirjoittamiseen on oltava valmis tekemään välillä yllättäviäkin asioita. Miten hyvä toimittaja voi esimerkiksi kirjoittaa hyvän artikkelin Etelä-Afrikasta, ilman että on itse siellä käynyt. Toisaalta aina ei ole mahdollista tehdä itse kaikkea, josta kirjoittaa. Tämän takia toimittaja tarvitseekin mielikuvitusta, nimittäin hänen on pystyttävä kirjoittaessaan kuvitella itse olevansa kyseisessä paikassa. Tällöin artikkeliin saa myös omat tunteet mukaan, jolloin se on mieluisampaa lukemista.

Kuitenkin kaikkein tärkein ominaisuus on hyvä tietojen haku. Kuten aiemmassa kappaleessa mainittiinkin, niin toimittaja ei aina välttämättä pääse itse kokemaan kyseistä asiaa tai välttämättä itse tiedä koko aiheesta mitään. Tämän takia toimittajan onkin pystyttävä hakemaan itse tieto kyseiseen artikkeliin, usein internetin kautta. Tiedonlähteinä voi käyttää myös haastatteluja tai kirjoja. Näistä tietolähteistä on kuitenkin osattava etsiä tarpeeksi tietoa, jotta artikkelista saa kirjoitettua todenmukaisen. Tärkeää on myös, että toimittaja etsii tiedot oikeista paikoista. Kaikkein pahin virhe toimittajan uralla onkin jakaa valheellista tietoa, joten on erityisen tärkeää aina tarkistaa tietolähteen luotettavuus, ennen artikkelin julkaisemista. Toimittajan on aina tuplatarkistettava kaikki artikkeliin laittamansa faktat.

Vielä viimeisenä ominaisuutena on tarkkailu. Hyvä toimittaja tarkkailee ympäristöään jatkuvasti, jotta voisi löytää uusia mielenkiintoisia kirjoitusaiheita. Usein hyvät aiheet löytävätkin omasta lähiympäristöstä, joten sen tarkkaileminen voikin kattaa toimittajalle todella hyviäkin artikkeleita.